2000 Mules 2000 มิวส์ (2022)

2000 Mules 2000 มิวส์ (2022) เรื่องย่อ : True the Vote ทำงานร่วมกับ Dinesh D'Souza เพื่อสร้างภาพยนตร์ที่น่าตกใจซึ่งใช้ฟุตเทจที่พวกเขาได้รับจากกล่องลงคะแนนในรัฐหลักๆ ทั่วอเมริกาเพื่อขโมยการเลือกตั้งในปี 2020 รายงานร้อยละ 100 เบื่อหน่าย – การใช้อุปกรณ์ติดตามทางภูมิศาสตร์ True the การลงคะแนนเสียงสามารถถ่ายวิดีโอจากกล่องดรอปบ็อกซ์ทั่วอเมริกาในรัฐสำคัญๆ เช่น จอร์เจีย และอื่นๆ เพื่อติดตาม "ล่อ" กว่า 2,000 ตัวที่สวมถุงมือและปลอมตัวไปที่กล่องลงคะแนนเสียง

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa