A Girl and a Guy วุ่นรักสาวกับหนุ่ม (2021)

A Girl and a Guy วุ่นรักสาวกับหนุ่ม (2021) เรื่องย่อ : A Girl and A Guy เป็นเรื่องราวสมัยใหม่ของคนหนุ่มสาวที่สำรวจโลกแห่งความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อ และความใกล้ชิดในสังคมปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง เรื่องราวของผู้ชาย และเรื่องราวของผู้หญิงกับผู้ชาย

คำที่เกี่ยวข้อง