Adam by Eve A Live in Animation อดัมบายอีฟ (2022)

Adam by Eve A Live in Animation อดัมบายอีฟ (2022) เรื่องย่อ : อนิเมะ การแสดงจริง และดนตรีถักทอเรียงร้อยอย่างลงตัวจากศิลปินอัจฉริยะ Eve ในผลงานที่สร้างประสบการณ์เหมือนความฝัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของอดัมและอีฟ

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa