Against the Wild: The Journey Home (Hero Dog: The Journey Home) (2021)

ฮีโร่ด็อก เดอะเจอนี่ โฮม (2021) พากย์ไทย เรื่องย่อ : ชีนุก ชาวอลาสกัน มาลามิวท์ต้องนำชายตาบอดที่เรืออับปางออกจากถิ่นทุรกันดาร ขณะที่ลูกๆ ของชายผู้นี้เริ่มภารกิจกู้ภัยด้วยตนเอง

คำที่เกี่ยวข้อง