Archive หุ่นยนต์ซ่อนเธอ (2020)

Archive หุ่นยนต์ซ่อนเธอ เรื่องย่อ : 2038: George Almore กำลังทำงานเกี่ยวกับ AI ที่เทียบเท่ามนุษย์อย่างแท้จริง ต้นแบบล่าสุดของเขาเกือบจะพร้อมแล้ว ระยะที่ละเอียดอ่อนนี้ยังมีความเสี่ยงมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีเป้าหมายที่ต้องปกปิดไว้อย่างสุดความสามารถ นั่นคือ การได้กลับมาพบกับภรรยาที่ตายไปแล้วของเขา

คำที่เกี่ยวข้อง