Aziz Ansari Nightclub Comedian อาซิซ แอนซารี่ (2022)

Aziz Ansari Nightclub Comedian อาซิซ แอนซารี่ (2022) เรื่องย่อ : หลังจากล็อกดาวน์ไปอีกหนึ่งปี Aziz ก็ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีเพื่อพลิกชีวิตจากการระบาดใหญ่ การกักกัน บัตรวัคซีน การแสดงด้านข้างของคนดัง สมาร์ทโฟน และอื่นๆ

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa