Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021) NETFLIX

บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ เรื่องย่อ : นักชกชื่อฉาวต้องมารับช่วงต่อกิจการไนท์คลับของครอบครัวแทนพี่ชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก่อนจะได้ล่วงรู้ว่าการตายของพี่ชายอาจไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

คำที่เกี่ยวข้อง