Becoming Cousteau บีคัมมิ่ง คูสโต (2021)

Becoming Cousteau บีคัมมิ่ง คูสโต (2021) เรื่องย่อ : โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิวัตินักประดิษฐ์ นักสำรวจ นักสิ่งแวดล้อม และผู้สร้างภาพยนตร์ กล่าวคือ ให้ทรัพยากรแก่มนุษยชาติในการสำรวจมหาสมุทรด้วย Aqua Lung ให้ความสนใจกับมลภาวะในมหาสมุทร และการทำงานร่วมกันเป็นเวลานานของเขา

คำที่เกี่ยวข้อง