Big Cat Week The Way of the Cheetah (2022)

Big Cat Week The Way of the Cheetah (2022) เรื่องย่อ : เรื่องราวที่ไม่ควรพลาดโดยผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล นักอนุรักษ์ Dereck และ Beverly Joubert กล่าวถึงวิธีที่ Immani ปกป้องลูกทั้งสี่ของเธอจากสัตว์กินเนื้อในภูมิประเทศที่อันตรายถึงตายในเคนยา

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ