Brave Blue World ทางออกวิกฤติน้ำ (2019) NETFLIX

Brave Blue World ทางออกวิกฤติน้ำ (2019) NETFLIX เรื่องย่อ : สารคดีแห่งการสร้างอนาคตเพื่อแก้วิกฤติทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนี้ จะพาไปศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ จาก 5 ทวีปทั่วโลก ทั้งการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไปจนถึงการใช้น้ำเป็นพลังงาน

คำที่เกี่ยวข้อง