By the Grace of บายเดอะ เกรท ออฟ (2021)

By the Grace of บายเดอะ เกรท ออฟ (2021) เรื่องย่อ : บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของผู้กำกับ ดีแลน รีด ซึ่งมีผลตรวจโรคฮันติงตันเป็นบวก ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามดีแลนในขณะที่เขาเปิดเผยการวินิจฉัยของเขากับเพื่อนสนิทของเขา แต่ละเว้นข้อมูลจากลิซซี่แฟนสาวคนใหม่ของเขา

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ