Call Jane (2022)

Call Jane (2022) เรื่องย่อ : เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1960 แม่บ้านที่กำลังตั้งครรภ์พบว่าเธอมีอาการป่วยที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตขณะตั้งครรภ์ และการรักษาเพียงอย่างเดียวคือการทำแท้ง ปฏิเสธโดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เธอออกเดินทางเพื่อค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อพบกลุ่มที่เสนอบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย เธอจึงมีส่วนร่วมในบริการนี้มากขึ้น 'Call Jane' นักแสดง : Elizabeth Banks Sigourney Weaver Chris Messina Wunmi Mosaku Kate Mara Cory Michael Smith #CallJane

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ