Chick Fight ชิค ไฟล์ (2020)

Chick Fight ชิค ไฟล์ (2020) เรื่องย่อ : เมื่อแอนนา วินคอมบ์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสโมสรต่อสู้ใต้ดินที่เป็นผู้หญิงล้วนเพื่อพลิกชีวิตที่วุ่นวาย เธอพบว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นการส่วนตัวมากกว่าที่เธอจะจินตนาการได้

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ