Come Sunday วันอาทิตย์แห่งศรัทธา (2018)

Come Sunday วันอาทิตย์แห่งศรัทธา (2018) เรื่องย่อ : ผู้เผยแพร่ศาสนา คาร์ลตัน เพียร์สันถูกคริสตจักรของเขาเหินห่างเพราะเทศนาว่าไม่มีนรก

คำที่เกี่ยวข้อง