Darkness Visible ความมืดที่มองเห็นได้ (2019)

Darkness Visible ความมืดที่มองเห็นได้ (2019) เรื่องย่อ : รอนนี่ที่เลี้ยงในลอนดอนกลับมาที่บ้านของเขาในอินเดียและพบว่าแม่ของเขาซูเลก้าเสียชีวิตในสถานการณ์ลึกลับ ขณะที่เขาค้นพบเรื่องราวการฆาตกรรมที่คล้ายกันในอดีต ความมืดภายในของรอนนี่ก็ปรากฏขึ้น

คำที่เกี่ยวข้อง