David Crosby- Remember My Name เดวิด ครอสบี้ (2019)

David Crosby- Remember My Name เดวิด ครอสบี้ (2019) เรื่องย่อ : คุณคิดว่าคุณรู้จักเขา พบกับ David Crosby ในรูปของชายผู้นี้มีทุกอย่าง ยกเว้นการเกษียณอย่างง่ายดายในใจ ด้วยความจริงใจที่ไม่สั่นคลอน การพิจารณาตนเอง ความเสียใจ ความกลัว ความสมบูรณ์ และความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในครอบครัวและธรรมชาติของดนตรีที่เปลี่ยนแปลงไป Crosby เล่าถึงการเดินทางที่ท้าทายของเขาบ่อยครั้ง

คำที่เกี่ยวข้อง