Dear Comrade ถึงเพื่อน…เพื่อน (2019)

Dear Comrade ถึงเพื่อน...เพื่อน (2019) เรื่องย่อ : หัวหน้าสมาพันธ์นักศึกษาเลือดร้อนตกหลุมรักนักคริกเก็ตระดับรัฐ แต่ปัญหาการจัดการความโกรธและการโจมตีที่รุนแรงขู่ว่าจะทำลายเรื่องราวความรักของพวกเขา

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ