Every Day in Kaimuki ทุกวันในไคมุกิ (2022)

Every Day in Kaimuki ทุกวันในไคมุกิ (2022) เรื่องย่อ : ชายหนุ่มมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความหมายนอกเมืองไคมูกิ เมืองเล็กๆ ในฮาวายที่เขาเติบโตมา แม้ว่านั่นหมายถึงการทิ้งทุกสิ่งที่เขาเคยรู้จักและรักไว้เบื้องหลังก็ตาม

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ