Fast Color สีที่รวดเร็ว (2018)

Fast Color สีที่รวดเร็ว เรื่องย่อ : หลังจากซ่อนตัวอยู่หลายปี ผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องหนีเมื่อความสามารถเหนือมนุษย์ของเธอถูกค้นพบ หลายปีหลังจากละทิ้งครอบครัว ที่เดียวที่เธอเหลือให้ซ่อนคือบ้าน

คำที่เกี่ยวข้อง