Genesis: The Fall Of Eden การล่มสลายของเอเดน (2018)

Genesis: The Fall Of Eden การล่มสลายของเอเดน เรื่องย่อ : ในสังคมหลังวันสิ้นโลก อาศัยอยู่ใต้ดินเพื่อป้องกันมลพิษ ความกังวลหลักคือการได้รับอาหารเพียงพอและค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆ หุ่นยนต์ป้องกันมลพิษพร้อม A.I. ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้ได้รับสิ่งนี้

คำที่เกี่ยวข้อง