Godzilla City on the Edge of Battle ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ (2018)

Godzilla City on the Edge of Battle ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ (2018) เรื่องย่อ : ฮะรุโอะกับเพื่อนๆ ติดต่อชนเผ่าพื้นเมืองฮูตูอาบนโลก พวกเขาวางแผนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเมคาก็อดซิลล่าเพื่อหาวิธีโค่นก็อดซิลล่าให้ได้

คำที่เกี่ยวข้อง