Gunjan Saxena: The Kargil Girl กัณจัญ ศักเสนา: ติดปีกสู่ฝัน (2020) NETFLIX

Gunjan Saxena: The Kargil Girl กัณจัญ ศักเสนา: ติดปีกสู่ฝัน (2020) NETFLIX เรื่องย่อ : เรื่องราวของเรืออากาศเอกกัณจัญ ศักเสนาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ จากสาวผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินจนกระทั่งได้เป็นนักบินรบหญิงคนแรกของอินเดียที่ได้เข้าร่วมสงครามคาร์กิล

คำที่เกี่ยวข้อง