Headlock (Against the Clock) เฮดล็อก (2019)

Headlock (Against the Clock) เฮดล็อก (2019) เรื่องย่อ : สายลับ CIA ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจและจบลงด้วยอาการโคม่า CIA ต้องการดึงข้อมูลข่าวสารออกจากสมองของเขาอย่างร้ายแรง แต่ภรรยาของเขาปฏิเสธ จิตใจที่โคม่าของเขาทำงานอยู่ เธอตัดสินใจที่จะสอบสวน

คำที่เกี่ยวข้อง