Hilda and the Mountain King ฮิลดาและราชาขุนเขา (2021)

Hilda and the Mountain King ฮิลดาและราชาขุนเขา (2021) เรื่องย่อ : เมื่อฮิลดาตื่นขึ้นมาในร่างโทรลล์ เธอจะต้องใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเพื่อหาทางกลับบ้าน พร้อมทั้งกลับคืนสู่ร่างเดิม และปกป้องเมืองโทรลเบิร์กให้รอดพ้นจากหายนะ

คำที่เกี่ยวข้อง