How to Murder Your Husband The Nancy Brophy Story (2023)

How to Murder Your Husband The Nancy Brophy Story (2023) เรื่องย่อ : Nancy Crampton-Brophy ผู้มีความสามารถพิเศษในการเขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมและเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่วุ่นวาย จินตนาการเกี่ยวกับการฆ่าหรือหนีจากสามีของเธอ และการแกล้งตายของเธอเอง ถูกจับในปี 2565 ในข้อหาฆาตกรรมสามีของเธอ

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ