Ice on Fire ไฟไหม้น้ำแข็ง (2019)

Ice on Fire ไฟไหม้น้ำแข็ง (2019) เรื่องย่อ : สารคดีเปิดหูเปิดตาที่ถามคำถาม: เราจะปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำลายอารยธรรม หรือเราจะดำเนินการกับเทคโนโลยีที่สามารถย้อนกลับได้ นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีมาก่อนในหลายวิธีที่เราสามารถลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศได้ ซึ่งจะเป็นการปูทางให้อุณหภูมิลดลง ช่วยรักษาอารยธรรมไว้ได้

คำที่เกี่ยวข้อง