In Search of Tomorrow ค้นหาวันพรุ่งนี้ (2022)

In Search of Tomorrow ค้นหาวันพรุ่งนี้ (2022) เรื่องย่อ : การเดินทางย้อนอดีตผ่านภาพยนตร์ Sc-Fi ยุค 80 สำรวจผลกระทบและความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เล่าโดยศิลปินผู้สร้างและจากผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริง

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa