Kim Ji-young: Born 1982 (Kim Ji-young: Born) คิม จี-ยอง เกิดปี ’82 (2019)

Kim Ji-young: Born 1982 (Kim Ji-young: Born) คิม จี-ยอง เกิดปี '82 สร้างมาจากนวนิยายขายดีในชื่อเดียวกัน ที่ประพันธ์โดย โชนัมจู ซึ่งได้ใช้เวลาเขียนเรื่องนี้เพียงแค่สองเดือน เธอบอกว่า ชีวิตของคิมจียอง ก็ ‘ไม่ต่าง’ อะไรจากชีวิตของตัวเธอ จึงทำให้สามารถเขียนออกมาได้อย่างรวดเร็ว งานประพันธ์เรื่องนี้ จัดเป็นงานแนว Feminism คือ คตินิยมสิทธิสตรี ถูกตีพิมพ์ออกจำหน่ายเมื่อตุลาคม 2016 และมียอดจำหน่ายสูงถึงล้านเล่มในอีกสองปีถัดมา ทำให้เป็นนวนิยายเกาหลีที่สร้างสถิติทะลุล้านเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังถูกนำไปผลิตฉบับแปลจำหน่ายในอีก 16 ประเทศทั่วโลก

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ