La Liste Everything or Nothing (2021)

La Liste Everything or Nothing (2021) เรื่องย่อ : ติดตามนักสกีฟรีสกี Heitz และ Anthamatten ขณะที่พวกเขาเดินทางไปยังเทือกเขาสูงตระหง่านของโลกและพยายามสร้างจุดเด่นให้ชัดเจนบนยอดเขาขนาดยักษ์เหล่านั้น สำรวจขีดจำกัดของความเป็นไปได้ที่แท้จริงของมนุษย์

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ