Malicious ไม่ไปผุด ไม่ไปเกิด (2018)

Malicious ไม่ไปผุด ไม่ไปเกิด (2018) เรื่องย่อ : เกิดเป็นแม่เป็นลูกกันแล้ว แม้แต่ความตายยังพรากจากกันไม่ได้! พบประสบการณ์เฮี้ยนแรงของพ่อแม่คู่หนึ่งที่ต้องเผชิญวิญญาณลี้ลับ หลังจากที่ผู้เป็นแม่แท้งลูกไปกะทันหัน หรือบางทีความผูกพันยังรั้ง “มัน” ไว้ ไม่ให้ไปผุดไปเกิด

คำที่เกี่ยวข้อง