Manikarnika- The Queen of Jhansi มานิกานกรรณิการ์ (2019)

Manikarnika- The Queen of Jhansi มานิกานกรรณิการ์ (2019) เรื่องย่อ : เรื่องราวของรานี ลักษมีไบ หนึ่งในบุคคลสำคัญของกลุ่มกบฏอินเดียในปี ค.ศ. 1857 และการต่อต้านการปกครองของอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้อง