Meth Storm เม็ธ สทอร์ม (2017)

Meth Storm เม็ธ สทอร์ม (2017) เรื่องย่อ : ในขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ DEA ต่อสู้กับแก๊งค้ายาที่มีความซับซ้อน ผู้ใช้และพ่อค้าในชนบทที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งติดยาเสพติด ICE และขาดโอกาสในการทำงาน ทำให้พวกเขาตกอยู่ในวงจรความยากจนและการถูกจองจำไม่รู้จบ กลับติดอยู่ตรงกลาง

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa