One Child Nation (2019)

One Child Nation เรื่องย่อ : หนังสารคดีที่จะว่าด้วยประเด็นของนโยบายสำคัญของรัฐบาลจีน เมื่อช่วงยุค 70-80 เมื่อจีนได้กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ อย่างเต็มตัว และประเทศกำลังเผชิญปัญหาผู้คนล้นประเทศ จนภาครัฐฯ ได้ออกนโยบายให้แต่ละครอบครัว สามารถมีลูกได้เพียงครอบครัวละ 1 คนเท่านั้น หากใครที่ฝ่าฝืน จะถูกลงโทษด้วยการรื้อบ้าน หรือถูกสังคมมองว่าเป็นตัวประหลาด ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการที่ครอบครัวนำเด็กไปทิ้งตามข้างถนน หรือการทำหมัน และทำแท้งเด็กจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการนำเด็กกำพร้า ไปขายให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ซึ่งองค์กรแห่งนี้ก็ได้มีการนำเด็กเหล่านี้มาให้ครอบครัวจากประเทศอื่น ๆ รับเด็กเหล่านี้ไปอุปการะอีกที โดยวงจรอันดำมืดนี้ ถูกเก็บเป็นความลับ จนกระทั่งรัฐบาลจีนได้ยกเลิกนโยบายแสนเลือดเย็นนี้ไปเมื่อปี 2015

คำที่เกี่ยวข้อง