One Night in Bangkok (2020) หนึ่งคืนในกรุงเทพ

One Night in Bangkok (2020) หนึ่งคืนในกรุงเทพ เรื่องย่อ : ไค มากรุงเทพเพื่อมาตามหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติทางรถยนต์ทำให้ครอบครัวลูกสาวเขาตายหมด งานนี้มีเงื่อนงำ ไค จึงมาที่กรุงเทพ เพื่อมาชำระแค้นให้ลูกสาวของเขา

คำที่เกี่ยวข้อง