Operation Red Sea ยุทธภูมิทะเลแดง (2018)

Operation Red Sea ยุทธภูมิทะเลแดง (2018) เรื่องย่อ : กองกำลังคอมมานโดของ Jiaolong Commando - Sea Dragon ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือจีน ดำเนินการช่วยเหลือตัวประกันในประเทศ Yewaire บนคาบสมุทรอาหรับ และต่อสู้อย่างดุเดือดกับกลุ่มกบฏในท้องถิ่นและ Zaka องค์กรก่อการร้าย .

คำที่เกี่ยวข้อง