Our Lady of the Nile แม่พระแห่งแม่น้ำไนล์ (2019)

Our Lady of the Nile แม่พระแห่งแม่น้ำไนล์ (2019) เรื่องย่อ : รวันดา ปี 1973 ในสถาบันคาทอลิกอันทรงเกียรติ 'Notre-Dame du Nil' ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา เด็กสาวชาวรวันดาศึกษาเพื่อเป็นชนชั้นสูงของประเทศ ในกระบวนการจบการศึกษา พวกเขาอยู่หอพักเดียวกัน ความฝันเดียวกัน ปัญหาเดียวกันของเด็กสาววัยรุ่น แต่ในทุกมุมของประเทศและในโรงเรียนมีความเป็นปรปักษ์กันอย่างลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเด็กสาวเหล่านี้และคนทั้งประเทศไปตลอดกาล

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ