Paul Apostle of Christ นักบุญแห่งคริสตจักร (2018)

Paul Apostle of Christ นักบุญแห่งคริสตจักร (2018) เรื่องย่อ : เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอัครฑูต เปาโล ผู้ข่มเหงคริสเตียนอย่างหนัก จากความเชื่อยิวของตนแต่เมื่อการ ได้พบกับพระเยซู ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยน ไปตลอดกาล

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ