Recep Ivedik 7 รีเซพอีเวดิค 7 (2022)

Recep Ivedik 7 รีเซพอีเวดิค 7 (2022) เรื่องย่อ : เรเซปและนูรุลเลาะห์ตัดสินใจไปบ้านในหมู่บ้านซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณย่าของเขา รีเซ็ปได้รู้ว่ามีโครงการขนาดใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านและป่าโดยรอบ ชาวบ้านจะต่อต้านโครงการโดยมี Recep เป็นผู้นำ

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ