Redemption of a Rogue รีเด็มชั่น ออฟ รูจ (2021)

Redemption of a Rogue รีเด็มชั่น ออฟ รูจ (2021) เรื่องย่อ : จิมมี่ถือกระเป๋าหนังสีดำของคุณหมอที่มีเชือกที่เขาตั้งใจจะแขวนคอติดตัวไปด้วย เขากลับบ้านที่เมือง Ballylough ในจินตนาการไปยังความงามอันเย็นชาของ West Cavan เพื่อแสวงหาการไถ่บาปจากบาปที่ก่อไว้ในอดีตก่อนที่จะบอกลา

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ