Sonata โซนาต้า (2021)

Sonata โซนาต้า (2021) เรื่องย่อ : Grzegorz ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กออทิสติก อาศัยอยู่ในโลกที่ลึกลับของเขาเองซึ่งไม่สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ เมื่อตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่น ปรากฎว่าสาเหตุของการแยกตัวของ Grzegorz ไม่ใช่ออทิสติกแต่เป็นความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งอยู่ภายใต้ความสามารถทางดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลาหลายปี

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ