Super Troopers 2 ซุปเปอร์ ทรูปเปอร์ 2 (2018)

Super Troopers 2 ซุปเปอร์ ทรูปเปอร์ 2 (2018) เรื่องย่อ : เกิดข้อพิพาทชายแดนระหว่างหสรัฐอเมริกา กับ แคนาดา งานนี้ทีม the Super Troopers จึงถูกมอบหมายให้ไปประจำที่จุดนี้ การโต้เถียงระหว่าง 2 ฝ่าย และของฮาจึงเกิดขึ้น

คำที่เกี่ยวข้อง