The Ballad of Buster Scruggs ลำนำของบัสเตอร์ สกรั๊กส์ (2018)

The Ballad of Buster Scruggs ลำนำของบัสเตอร์ สกรั๊กส์ (2018) เรื่องย่อ : ตั้งแต่เรื่องราวน่าขันไปจนถึงเรื่องราวอันลึกซึ้ง ผลงานเรื่องสั้นแนวคาวบอยของสองพี่น้องตระกูลโคเอนเล่าถึงการผจญภัยของพวกนกกฎหมายและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานที่ดินแดนอเมริกา

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ