The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู (2019)

The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู (2019) เรื่องย่อ : ในผลงานสร้างจากเรื่องจริง วิลเลียม แคมความบา เด็กชายวัย 13 ปีได้แรงบันดาลใจจากหนังสือวิทยาศาสตร์และลงมือสร้างกังหันลมเพื่อช่วยให้หมู่บ้านมาลาวีของเขารอดพ้นจากความอดอยาก

คำที่เกี่ยวข้อง