The Bravest ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)

The Bravest ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019) เรื่องย่อ : อิงจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับความพยายามอย่างกล้าหาญของทีมนักผจญเพลิงขณะที่พวกเขาพยายามจัดการกับไฟที่แตกออกที่โรงกลั่นน้ำมันในต้าเหลียน

คำที่เกี่ยวข้อง