The Divine Move 2: The Wrathful เซียนหมาก โค่นโคตรเซียน 2 (2019)

The Divine Move 2: The Wrathful เซียนหมาก โค่นโคตรเซียน 2 (2019) เรื่องย่อ : ในปี 1990 เมื่อ Go ไข้เลือดออกระบาดในเกาหลี Gui-su สูญเสียทุกอย่างเพราะพ่อของเขาเล่นการพนันจนไม่เหลืออะไรเลย เมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในโลกนี้ Gui-su ได้พบกับที่ปรึกษาและอาจารย์ของ Go, Il-do และต้องผ่านการฝึกฝนที่เลวร้ายเพื่อที่จะได้เป็นปรมาจารย์ของ Go เขาออกเดินทางเพื่อแก้แค้นโลกที่ทำลายชีวิตของเขา แต่ในไม่ช้าก็พบว่าตัวเองถูกไล่ตามโดยคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักไล่ตามอาฆาตของเขาเอง

คำที่เกี่ยวข้อง