The girl is haunted ดรุณีผีสิง [ 2516 ]

The girl is haunted ดรุณีผีสิง [ 2516 ] เรื่องย่อ : ดรุณีผีสิง ของ วรการ 35 สโคป เสียงในฟิล์ม ภาพยนตร์ชีวิต, รัก, ริษยา, อาฆาต, ตื่นเต้น, สยองขวัญ, สั่นประสาทให้หวาดผวา มีทั้งตลก ครื้นเครง เพลงไพเราะ ไพโรจน์ ใจสิงห์ สุทิศา พัฒนุช สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, จีราภา ปัญจศิลป์ รอง เค้ามูลคดี, พนม นพพร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดำรง พุฒตาล, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชูศรี มีสมมนต์, ปราณีต คุ้มเดช, พร บูรพา ร่วมแสดง เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ กำกับการแสดง เชียงคำ อำนวยการสร้าง ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ รุ่งโรจน์ฟิล์ม

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa