The Platform (El hoyo) เดอะ แพลตฟอร์ม (2019) NETFLIX

The Platform (El hoyo) เดอะ แพลตฟอร์ม เรื่องย่อ : ในเรือนจำที่นักโทษชั้นบนได้อยู่ดีกินดีขณะที่นักโทษชั้นล่างต้องอัตคัดขัดสน ชายคนหนึ่งพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคน

คำที่เกี่ยวข้อง