The World to Come ข้ามเขตเพศรัก (2020)

The World to Come ข้ามเขตเพศรัก (2020) เรื่องย่อ : ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แนวพรมแดนชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางศตวรรษที่ 19 คู่สามีภรรยาที่อยู่ใกล้เคียงต่อสู้กันอย่างยากลำบากและโดดเดี่ยว โดยได้เห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามแต่กำลังทดสอบ ซึ่งท้าทายพวกเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คำที่เกี่ยวข้อง