Your Boyfriend is Mine แฟนของคุณเป็นของฉัน (2022)

Your Boyfriend is Mine แฟนของคุณเป็นของฉัน (2022) เรื่องย่อ : จากการที่แฟนสาวของเขาคัดค้าน เบ็นตกลงรับงานเป็นคนรับใช้ชายที่ "อาศัยอยู่" ให้กับอแมนด้านักธุรกิจสาวผู้มั่งคั่ง แต่รู้ทันทีว่าเขาได้ทำสัญญากับมารแล้ว และทำให้ตัวเองและแฟนสาวตกอยู่ในอันตรายถึงตาย

คำที่เกี่ยวข้อง

ufa